Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

14.09.2017

Vai mencas un reņģes būs pietiekami

Šonedēļ, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (ZKP) sēdē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar zivsaimniecības nevalstiskajām organizācijām apsprieda Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2018. gadā.
 
Kā iepriekš jau tika informēts, EK priekšlikumā par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2018. gadā Latvijai visnegatīvāk skartas austrumu mencas (projektā paredzēts samazinājums par 28%, salīdzinot ar 2017. gadu) un reņģes Rīgas jūras līcī (samazinājums par 7%, salīdzinot ar 2017. gadu) zvejas iespējas, kā arī principiālais jautājums par zušu zvejas aizliegumu. Latvija šiem priekšlikumiem nepiekrīt.
 
Zemkopības ministrija uzskata, ka austrumu mencas krājumam nav jāpiemēro nozvejas samazinājums 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, līdzīgi kā EK to piedāvā nepiemērot rietumu mencai, jo nav redzamas būtiskas izmaiņas abu krājumu zinātniskajā novērtējumā, tāpēc tiem būtu izmantojama līdzvērtīga pieeja. Nav informācijas, ka austrumu mencas krājums ir ļoti krasi pasliktinājies, lai piemērotu tik nepieņemamu samazinājumu par 28%. Arī reņģes krājums Rīgas jūras līcī ir labā stāvoklī un tam Zemkopības ministrijas vērtējumā nav nepieciešams piemērot samazinājumu 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu. Savukārt Zušu zvejas liegums līdz šim nav apspriests ne reģionālajā BALTFISH platformā, ne publiski ES Padomes darba grupās. Līdz ar to Latvija aicina šo priekšlikumu pagaidām apturēt un par to vispirms vienoties visu iesaistīto dalībvalstu līmenī, jo īpaši ņemot vērā, ka aizliedzot zušu zveju Baltijas jūrā, to zveja netiks ierobežota citos ģeogrāfiskajos reģionos, kuri ietver zušu un to agrīno dzīves stadiju (“stikla zušu”) migrācijas ceļus.
 
Pēc diskusijas ar zivsaimnieku nevalstiskajām organizācijām ZKP nolemts palielināt atbalsta pretendentiem plānošanās periodā pieejamo attiecināmo izmaksu maksimālo apjomu trīs Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumos. Pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” un pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” vienam pretendentam pieejamo attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms palielināts no 4 miljoniem eiro līdz 5. miljoniem eiro, savukārt pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” maksimālais apjoms palielināts no 5 miljoniem eiro līdz 6 miljoniem eiro. Šīs izmaiņas stāsies spēkā pēc apstiprināšanas MK un publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 Dagnija Muceniece

  

Vēl ziņas

Latvieši ik gadu izdzer vairāk nekā 1,5 miljonus tasīšu kafijas
Latvijas dabas tūrisma piedāvājums pārsteidz britu tūroperatorus
Ādažu čipsi un Selga triumfē “Gada augu produkts 2023" aptaujā
Svinēsim Jāņus Dzegužkalnā!
Mājas Kafejnīcu Dienas sākas 29. jūnijā!


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts