Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Pasākumi

Latvijas nacionālais stends izstādē "HOFEX 2019" Honkongā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas produktu ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē “HOFEX 2019” (link is external) Honkongā, kas norisināsies no 2019. gada 7. līdz 10. maijam!

HOFEX (link is external)ir vadošā pārtikas, dzērienu un viesmīlības izstāde Āzijā ar 32 gadu vēsturi. Izstāde tiek organizēta reizi divos gados. 2017. gadā to apmeklēja ap 39 000 apmeklētāju no 86 valstīm, bet dalībnieku skaits izstādē sasniedza ap 2660, pārstāvot 74 valstis. Vairāk informācijas par izstādi šeit (link is external).

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 8 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Ja dalībai stendā pieteiksies nepietiekams skaits dalībnieku, LIAA patur tiesības nacionālo stendu atcelt.

Stenda laukums: 72m2
Vieta: 3C-338

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda būvniecības izmaksas, tehniskais aprīkojums un mēbeles, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit (link is external).

Stenda dalībniekiem pašiem, vai, kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamie izstādes sabiedrības pakalpojumi, eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transportlīdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.


LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA;
Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem;
Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.Kontaktinformācija: 
Katrīna Zelle, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments.......................................................................................................................................
Latvijas nacionālais stends starptautiskajā izstādē "FachPack 2018" Vācijā (Nirnbergā)
"FachPack 2018" (link is external), kas norisināsies 2018. gada 25.-27. septembrī Vācijā, Nirnbergā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas iepakojuma ražotājus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "FachPack 2018" (link is external), kas norisināsies 2018. gada 25.-27. septembrī Vācijā, Nirnbergā!

Izstāde "Fachpack" (link is external) ir uzskatāma par svarīgāko izstādi, attīstot uzņēmuma eksportu uz Vācijas, Austrijas un Šveices tirgiem. Tā pulcē vairāk nekā 1500 iepakojuma un iekārtu ražotājus no Vācijas (68%) un citām Eiropas valstīm.

2016. gadā izstādi apmeklēja 41 tūkstotis profesionālo apmeklētāju galvenokārt no Vācijas (75%). Pārējie 25% apmeklētāju bija no tādām valstīm kā Austrija, Čehija, Šveice, Itālija, Nīderlande, Polija, Francija, Slovēnija, Lielbritānija un Ungārija.

Stenda plānotais laukums - 52 m2, dalībnieku skaits - ne vairāk kā 6.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda standarta konstrukcijas nomas un uzstādīšanas izmaksas, pakalpojumi stendam, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit (link is external).

Stenda dalībniekiem pašiem, vai kooperējoties savā starpā, būs jāorganizē un jāapmaksā savu eksponātu aizvešanu uz izstādi un atvešanu atpakaļ no izstādes, kā arī būs jāorganizē un jāapmaksā nepieciešamos izstādes sabiedrības pakalpojumus eksponātu izkraušanai un iekraušanai pārvadātāju transporta līdzekļos, pakalpojumus eksponātu nogādei uz stenda vietu un atpakaļ, kā arī eksponātu iepakojuma pagaidu uzglabāšanu u.c. saistītos pakalpojumus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem
Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.
Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.
Pieteikšanās slēgta.

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414; +371 26104095
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.micule@liaa.gov.lv

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................................................................................................................................
"Hannover Messe - 2017" laikā Vācijā (Hannoverē)
24.-28. aprīlis 2017.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai divos nacionālajos stendos starptautiskajā inženiernozaru izstādē "Hannover Messe 2017", kas notiks 2017. gada 24.-28. aprīlī Hannoverē, Vācijā!

Izstāde „Hannover Messe” (link is external) ir lielākā pasaules industriālā izstāde. Dalībai izstādē „Hannover Messe – 2016” bija reģistrētas vairāk kā 5200 kompānijas no 75 pasaules valstīm, t.sk. 58% jeb 3016 no ārvalstīm. Izstādi apmeklēja apmēram 190 000 apmeklētāju, t.sk. 30% jeb 57 000 no ārvalstīm, t.sk. 30 000 no Eiropas Savienības valstīm.

Izstādē ik gadus redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.

Vairāk kā 20 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi – 2016. gadā izstādes divās tematiskajās ekspozīcijās „Piegādes industrijai” un “Enerģija” Latvijas nacionālajos stendos piedalījās 13 uzņēmumi, Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī LIAA.

2017. gada izstādē Latvijas nacionālie stendi tiks izvietoti divās tematiskajās ekspozīcijās – “Zinātniskā izpēte un tehnoloģijas” (Research & Technology) un „Piegādes industrijai” (Industrial Supply). Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit. (link is external)

Tematiskajam stendam “Zinātniskā izpēte un tehnoloģijas” tiek plānots 50 m2 stends un ne vairāk kā 6 uzņēmumu dalība.
Tematiskajam stendam “Piegādes industrijai” tiek plānots 54 m2 stends ne vairāk kā 8 uzņēmumu dalība.

Ja dalībai katrā no stendiem pieteiksies mazāk kā 5 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī nacionālos stendus atcelt.

Uz atbalstu dalībai stendos var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Cita svarīga informācija:

Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem
Angļu vai vācu valodu pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Piesakies pasākumam līdz 21. novembrim šeit!SANA (Int'l izstāde Natural Products) 
12. - 15.septembris, 2015.
Norises vieta: Boloņā, Itālijā .....................................................................................................

 Speciality & Fine Food Fair
 06. - 08. septembris, 2015.
 Norises vieta: Londonā, Apvienotajā Karalistē


.......................................................................................................

IBA
Pasaules vadošā Trade Fair maizes, konditorejas un uzkodu izstāde
12.-17. septembris, 2015
Norises vieta: Minhenē, Vācijā

 
.......................................................................................................

 Hortico
 19.- 22. augusts, 2015.
 Norises vieta:  Debrecen, Ungārija


..........................................................................................................
Foire aux Vins
07.- 16.augusts,2015.
Norises vieta: Colmar, Francija.............................................................................................................

  Slow Food
  9.-12. aprīlis, 2015.
  Norises vieta:  Štutgarde Vācija
 


..............................................................................................................


  Sibīrijas pārtikas ražojumi. Iepakojums. Iekārtas.
  8.-11.aprīlis 2015. 
  Norises vieta: Irkutska, Krievija...............................................................................................................

  Starptautisks forums. Pārtikas rūpniecība un iepakojums
  01.-03. aprīlis, 2015. 
  Norises vieta: Kijeva, Ukraina.................................................................................................................
  Starptautiskā Ēdināšanas uzņēmumu izstāde
  25.-27. marts, 2015.

  Norises vieta: Varšava, Polija


.................................................................................................................

  Starptautiska izstāde - Extra Virgin olīveļļa
  22.-25. marts, 2015.
  Norises vieta:  Verona, Itālija....................................................................................................................
Dzērieni, vīns 
20.-22. marts, 2015. 

Norises vieta:Tulūza, Francija


..................................................................................................................

Sendvičs un uzkodas 
Vadošais notikums uzkodu  tirgū
18.-19. marts, 2015.               

Norises vieta: Parīze, Francija
 

 
.......................................................................................................................

ProWein
 Vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni
15.-17. marts, 2015. Disseldorfa, Vācija

Norises vieta: Düsseldorf izstāžu centrs


..........................................................................................................................
 
ARHĪVS
Fish International
Zivis un jūras produkti: pārdošana, apstrāde, loģistika
09.02-11.02.15 | Brēmene  | Vācija 

 
www.fishinternational.com 

Norises vieta: Messe Bremen
Organizators: Messe Bremen

Datums: 2014.09.02- 2014.11.02.

Statistika: 
Gads Dalībnieki Apmeklētāji Platība m2
2008 383 10980 

Notiek: katru otro gadu

Izstādes nozare: Pārtika un dzērieni.  Pārtikas pārstrāde un iepakošanas tehnoloģijas. Izstāde- ķīmisko tīrītavu un veļas mazgātavu iekārtas un līdzekļi 
Norises laiks: 25. — 28. februāris 2013. gads
Оrganizators: ЗАО "МинскЭкспо"
Adrese: 220035, Республика Беларусь, Минск, ул. Тимирязева, д.65
Tālrunis: (+375-17) 226-98-90
Fakss: (+375-17) 226-91-92
e-pasts: bellegmash@telecom.by-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izstāde  - restorānu un viesnīcu bizness
Norises laiks: 6. – 9.  februāris 2013
Organizators: "Buru Expo Media"
Adrese: Ukraina, Kijeva, st. N. Pimonenko,
Tālrunis: +38 044 484-68-91
Fakss: +38 044 484-68-91
E- pasts: expo@pem.com.ua
http://pem.com.ua/ 

----------------------------------------------


Pārtika un dzērieni
SIAL
21Oct-25Oct | Paris, Francija
http://www.sial.fr/
Starptautisks pārtikas tirgus izstāde. Apvienojumā ar IPA un IN-FOOD

National pavilions / beverages / dairy products, eggs / preserved 
foods / food ingredients / delicatessen products / 'charcuterie' and 
curved meat / French regions / confectionery, biscuits and pastry / 
fresh and dried fruits and vegetables / grocery / organic products, 
health foods / fresh poultry and game / fresh meat and tripe / deep
frozen products, ice creams and frozen desserts / fresh seafood 
products and semi preserved 

-----------------------------------------------------
Pārtika un dzērieni
TFF - Tallinn FoodFest
25Oct-27Oct | Tallinn, Igaunija
http://www.profexpo.ee/
Tallinn FoodFair / Tallinn 
FoodFest
Food, beverages, tobacco products, shop and restaurant fitting, food 
processing technologies, packaging materials, machines, cleaning, 
hygiene, food related products and services


-------------------------------------------------
Pārtika un dzērieni
WORLDFOOD KAZAKHSTAN
30Oct-02Nov | Almaty, Kazahstāna
http://www.worldfood.kz/en/

Centrālāzijas starptautiskā 
pārtikas industrijas izstāde. 
Norisinās kopā ar KazUpack

Packaging, equipment, food processing technologies, everything for 
hotels, restaurants and supermarkets. Meat and poultry, fish and
seafood, dairy products and ice cream, fat and oil products, 
confectionery and bakery, grocery, vegetables and fruit, canned 
products, frozen products, finished products, baby food and dietary 
food, tea and coffee, softdrinks, alcoholic beverages, cattle breeding 
(meat and dairy industry), poultry breeding, crop production, melons 
and gourds, vegetable growing, technical cultures, agricultural 
machines, agricultural produce processing, acidifiers, breading, 
covers, cacao, sweeteners and syrup products, dyes / emulsifiers, 
cultures and starters, yeast, egg products, flavours, herbs, 
seasoning, spices, preservatives, sauces / vinegar, starch and 
associated products, vitamins and minerāls

--------------------------------------------------------------
Pārtika un dzērieni
WorldFood Ukraine
31Oct.-04Nov | Kiev, Ukraina

http://www.worldfood.com.ua

Starptauti

Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts