Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

02.08.2012

Trīs vadošās Latvijas augstskolas uzsāks sadarbību tūrisma studiju programmu īstenošanā

Šoruden trīs Latvijas vadošajās augstskolās paredzētas Šveices augstskolas Cesar Ritz Colleges docētājas Barbaras Hoffmann vieslekcijas topošajiem tūrisma un viesmīlības nozares profesionāļiem. Docētājas viesošanos Latvijā plānots nodrošināt Biznesa augstskolas Turība Starptautiskās tūrisma fakultātes iesniegtajā apakšprojektā „Šveices ilgtspējīga tūrisma attīstības pētnieka nodarbības Latvijas augstskolās”, kas guvis atbalstu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklātā konkursā. Lekcijas paredzēts organizēt š.g. novembrī un galvenokārt skars jautājumus par ilgtspējīgu attīstību.

Nodarbības ietvers teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu un tiks realizētas augstākās izglītības institūcijās, kas īsteno ar tūrismu saistītas studiju programmas – Biznesa augstskolā Turība (BAT), Latvijas Universitātē (LU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). 

Turības Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa: ”Apmācībās tiks analizēti un izprasti ilgtspējīgas attīstības ekonomiskie, vides un sociālie aspekti, kas ir ļoti būtiski tūrisma nozares attīstībā. Ņemot vērā Šveices lielo pieredzi līdzīgu jautājumu risināšanā un vienas no pasaules vadošajām augstskolām tūrisma un viesmīlības jomā Cesar Ritz Colleges docētāju kompetenci šādu un līdzīgu vērtību izpratnes veidošanā studentiem, sagaidāmās vieslekcijas var tikt uzskatītas kā īpaši būtiskas pieredzes nodošanā topošajiem tūrisma un viesmīlības nozares profesionāļiem”. Dekāne norāda, ka paralēli vieslekcijām tiks pilnveidotas arī Latvijas augstskolu docētāju kompetences gan ilgtspējīgas attīstības jautājumos, kā arī pedagoģiskos un metodiskos jautājumos.

Plānots, ka projektā Šveices docētāja un vadošā pētniece Barbara Hoffmann vadīs 20 nodarbības profesionālās maģistrantūras „Tūrisma stratēģiskā vadība” studiju programmas studentiem Turībā, profesionālā bakalaura studiju programmas „Vadības zinības” studentiem LU un profesionālā bakalaura studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem LLU. Lekciju kursa īstenošana paredzēta 1. – 11. novembrī, kas atbilst iesaistīto augstskolu kalendārajā grafikā noteiktajam nodarbību laikam.

STF dekānes skatījumā zīmīgi ir tas, ka „apakšprojektā iesaistītas trīs Latvijas augstskolas, kas apliecina augstākās izglītības institūciju gatavību sastrādāties gan studiju programmu īstenošanā, gan pētniecībā. Nepieciešamība veicināt sadarbību augstskolu vidū īpaši tika uzsvērta aizvadītajā akadēmiskajā gadā notikušajā augstākās izglītības programmu izvērtēšanā”. 

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultāte piedāvā četras studiju programmas - Viesmīlības serviss (1.līmeņa profesionālā studiju programma), Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība (bakalaura studiju programma), Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība (bakalaura studiju programma) un Tūrisma stratēģiskā vadība (maģistra studiju programma). Visas programmas ir ieguvušas visaugstāko starptautisko ekspertu novērtējumu Augstākās Izglītības padomes projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai".


Dace Kristiāna Ūdre

  

Vēl ziņas

MICHELIN zvaigznes tagad arī Baltijā
Bezmaksas semināri par interaktīvo rīku darba vides riska novērtēšanai OiRA
Latvijā strauji aug vegānisko recepšu popularitāte
Eko programma: krasi mainījusies iedzīvotāju attieksme pret ikdienā nepieciešamām lietām
Maizes diena un Sidra svētki 31.07. 2022.


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts