Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

24.08.2022

Spēkā stājušies jaunie noteikumi restorāniem un bāriem

Kas jāzina uzņēmējiem par PVD un telpu kodiem? 2022. gads iezīmē būtiskas pārmaiņas pārtikas uzņēmumu telpu klasifikācijas sakārtošanā, kā arī reģistrēšanas un pārreģistrēšanas procesos. Jaunās izmaiņas attiecināmas gan uz tiem uzņēmumiem, kas šobrīd aktīvi darbojas, gan uz tiem, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību.

Sabiedriskās ēdināšanas iestāžu klasifikācija

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 Būvju klasifikācijas noteikumi ikviena būve (tai skaitā būvēs esošo telpu grupas) tiek klasificētas pēc lietošanas veida. Visas būves dalās divās daļās – ēkās un inženierbūvēs. Ēkas savukārt dalās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās. Nedzīvojamās ēkas tiek iedalītas viesnīcās, restorānos, veikala vai biroja u. c. ēkās. 

Konstatējot vairākas nepilnības likumā un saistībā ar vairākām iedzīvotāju sūdzībām par smakām no sabiedriskās
ēdināšanas objektiem, Pārtikas un Veterinārais dienests sākot ar 2022. gada janvāri, ēdināšanas uzņēmumus pieļaujams reģistrēt tikai telpās, kuru lietošanas veids Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 326 Būvju klasifikācijas noteikumi noteikts 1211 – viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa. Šī norma attiecināma arī uz ražošanas segmentu veikalos (29,3) un ēdināšanas uzņēmumos (34,1; 34,15). – Tātad pirms reģistrēšanas PVD ir jāsāk laicīgi meklēt Arhitektu un juristu biroju, kas sagatavos projekta ieceri skaņošanai ar Veselības inspekciju un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu par telpu izmantošanas iespējām šādām darbībām. Šīs likuma normas gan ir jau iezīmējušas pārbaužu rutīnu esošajos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, gan daudz skrupulozāk tiek vērtētas jaunu uzņēmumu pieteikumos.

Pirmsreģistrācijas pārbaude

No 2022. gada 1. jūlija ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr.104 Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība (turpmāk – MK noteikumi Nr. 104), līdz ar to tiek mainīta pārtikas uzņēmumu, kuri nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, tostarp ēdienu gatavošanu, reģistrācijas kārtība, proti, ir noteikta obligāta pirmsreģistrācijas pārbaude.

Ja līdz šim jauna uzņēmuma reģistrēšana aizņēma aptuveni piecas dienas, tad šobrīd šim jārēķinās ar aptuveni 20
dienām. Pēc iesnieguma par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju saņemšanas Pārtikas un veterinārā dienesta norīkots
inspektors sazinās ar iesnieguma iesniedzēju un vienojas par pirmsreģistrācijas pārbaudes datumu un laiku. Atbilstoši MK noteikumu Nr.104 24.4. punktā noteiktajam, dienests pārbauda pārtikas uzņēmuma atbilstību
Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 un normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā noteiktajām prasībām, sagatavojot pārbaudes protokolu.

Pēc pirmsreģistrācijas pārbaudes dienests tikai pieņem lēmumu par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un reģistrācijas numura piešķiršanu, ja pārtikas uzņēmums atbilst Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 un normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā noteiktajām prasībām.

Bez pirmsreģistrācijas pārbaudes un piešķirta PVD reģistrācijas Nr. uzņēmums nedrīkst uzsākt darbību pārtikas apritē. Kā rīkoties uzņēmējiem “Būtiskākais, kas jāņem vērā uzņēmējiem - gan tiem, kas jau darbojas nozarē, gan tiem, kas vēl tikai plāno: 

1) ēdināšanas iestādes tiek regulārāk pārbaudītas - bez telpu klasifikācijas koda kontrolēm īpaša uzmanība tiek pievērsta ventilācijas sistēmām, elektro infrastruktūrai, ugunsdrošībaii, vides pieejamībai cilvēkiem ar kustību
traucējumiem; 
2) dokumentu gatavošanai ir jāpievēršas īpaši skrupulozi, jo jebkura nepilnība var atsaukties ar vairāku desmitu dienu plānoto termiņu atlikšanu;
3) jāparedz ilgāku laiku birokrātisko nianšu skaņošanas procesiem”, stāsta uzņēmuma KAVIS vadītājs Raivis Riņķis.

R. Riņķis vērš arī uzmanību, ka likuma grozījumi ir ļoti pozitīvs solis pretī ēdināšanas nozares sakārtošanai, un papildina, ka katrs šāds mazs solis likumdošanā ir liels solis pretī klienta ērtībām, drošībai un apmierinātībai. Viņš arī papildina: “likuma labirinti var šķist biedējoši, prasības var šķist pārlieku skrupulozas, bet no tā nav jābaidās, ja ir sakārtots uzņēmuma mugurkauls, t.i. dokumentācija. Un par šo pilnīgi noteikti ir gatavi parūpēties profesionāļi, kam šādas lietas ir ikdiena. Uztici rūpes par sava uzņēmuma dokumentu sakārtošanu cilvēkiem, kas to pārzina un mīl!”
Par uzņēmumu KAVIS

KAVIS ir atzīts par vienu no profesionālakajiem saskaņošanu dokumentācijas birokrātiju ekspertiem Latvijā. Tā
pakalpojumu klāstā ietilpst šādi pakalpojumi dokumentācijas sakārtošana: PVD reģistrācija, alkoholisko dzērienu
tirdzniecības licences, vasaras terašu un parkletu saskaņošana kā arī visasi nepieciešamās atļaujas un licences
HORECA darbībai, telpu grupas lietošanas koda maiņa, telpu pārplānošana, ēku nodošana ekspluatācijā, Tehniskie
apsekošanas atzinumi un daudz kas cits, kas saistīts ar dokumentācijas sakārtošanu būvniecībai un tirdzniecībai.

#PVD reģistrācija #Pārtikas un Veterinārais dienests #telpu statusa maiņa #telpu koda maiņa #telpu grupas lietošanas kods 1211
#telpu legalizācija #telpu pārbūve #dokumenti restorānu darbībai #Rīgas domes pilsētas attīstības departaments
Horeca.lv

  

Vēl ziņas

Pārtikas uzņēmumi aicināti pieteikt vegāniskus produktus Gada augu produkts 2023
Vēl līdz 31.maijam iespēja nodot pārstrādei metāla virtuves piederumus
Pārgājienu aktīvās sezonas jaunumi
Kuldīgā tiek atjaunota garda tradīcija "Kūka + kafija"
Fazer Bakery Baltic apsver iespēju koncentrēt ražošanu Ogrē


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts