Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

22.08.2018

Sākusies pieteikšanās konkursam Latvijas 2018. gada pavārs (papildināts)


Pavāru kluba rīkotās Latvijas Republikas pavāru sacensības
Latvijas pavārs 2018 /Latvijas pavārzellis 2018

Organizētāji: Pavāru klubs sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1.
Sacensību mērķis: Veidot un attīstīt pavārmākslu Latvijā atbilstoši Mūsdienu Latvijas virtuves» manifesta* būtībai.
* — sk. www.pavaruklubs.lv.


Sacensību nolikums

1. Konkursa dalībnieki
Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens kvalificēts pavārs, kas strādājis par pavāru beidzamos divus gadus. 
Konkursantiem netiek noteikts vecuma ierobežojums.
Vienu uzņēmumu var pārstāvēt vairāki dalībnieki. 
Lai kļūtu par konkursa dalībnieku, pretendentam jāiesniedz mājas uzdevums un pieteikuma anketa atbilstoši šī nolikuma 2. punktam.
Konkursa dalībniekam startē ar savu palīgu. Par palīgu var būt pavārzellis, kuram/kurai jābūt dzimušam/šai pēc 1995. gada 1. augusta.
Pavāra palīgam ir vienlīdzīgas darba iespējas.
Konkursā finālā iekļūst 6dalībnieki pēc mājas darbu izvērtēšanas (sk. 2.3. punktu).


Mājas uzdevums un pieteikuma anketa
2.1. Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāiesniedz:
a) aizpildīta pieteikuma anketa (sk. failu Pieteikuma anketa LPZ 2018);
b) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem izstrādātas un noformētas divus ēdienus —pamatēdiena un deserta receptes sešām personām (receptūras iesniedzamas latviešu valodā); 
pa diviem fotoattēliem katram no receptūrās aprakstītajiem ēdieniem;
c) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem aizpildīta produktu saraksta forma;
d) Video vai stāsts par savu konkursa ēdienu filozofiju. 

2.1.Salasāmi un pilnīgi aizpildītā anketa, nodrukātas receptes un mājas darba fotogrāfijas iesūtāmas ne vēlāk par 2018. gada 31. augustam  pa pastu, adresējot pieteikumu:

Pavāru konkursam
Pavāru klubam, 
K. Valdemāra ielā 123–51, 
Rīgā, LV-1013
Pieteikumu var sagatavot elektroniski (ar receptēm Word formātā), nosūtot to uz e-pastu:

lv@chef.lv
ar temata norādi:
Pavāru konkursam

Komplektēto pieteikumu var arī personīgi nodot konkursa organizētājiem
2.3. Neatkarīga kompetenta žūrija, izvērtējot saņemtās receptūras un fotogrāfijas, noteiks konkursa finālistus. Atbildes konkursa dalībnieki saņems ne vēlāk par 2018. gada 02.09.

3. Finālsacensību uzdevums un tā izpilde
3.1.Finālistiem uz konkursu jāņem līdzi ēdienkarte (ar mājas uzdevuma ēdieniem) un visu ēdienu receptūras. Ēdienkartei un katrai no receptēm jābūt izdrukātai atsevišķi divos eksemplāros. Tekstiem jābūt latviešu un angļu valodās.

3.2.Katram konkursantam jāpagatavo trīs ēdieni, no tiem divi atbilst mājas uzdevuma nosacījumiem jeb konkursa pretendenta pieteikumā iesniegtajām receptūrām (pamatēdiens un deserts) un viens būs melnā kaste. Ēdienu pagatavošanai izmantojami tikai sarakstā norādītie produkti (sk. failu Produktu saraksts LP 2018). Katrs no šiem trim ēdieniem jāgatavo sešām porcijām (pagatavojot mazāku porciju skaitu, konkursantam tiks ierēķināti soda punkti). Secība, kādā ēdieni būs nododami žūrijas vērtējumam, ir aprakstīta 3.11. punktā.

3.3. Uzdevums melnā kaste būs nodrošināta no organizatoru puses uzkodai konkursa dienā. Katram boksam tā būs izsniegta 10 minūtes pirms darba sākuma. 10 minūtes būs iedotas uz receptes sastādīšanu un iesniegšanu žūrijas komisijai. Tajā laikā sākt gatavot ēdienu nedrīkst. Pēc receptes iesniegšanas sākās darba laiks. 

3.4. Pamatēdiena un deserta  atbilstību iesūtītajām mājas uzdevuma receptēm izvērtēs žūrija.

3.5. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot sagataves vai pusfabrikātus — ēdieni pilnībā jāgatavo no pamatizejvielām sacensību gaitā. 

3.6. Ar obligātajiem produktiem finālistus nodrošina konkursa organizatori. Pārējie produkti, kas nepieciešami ēdienu pagatavošanai, finālistiem būs jāņem līdzi pašiem.
3.6.1. Konkursants pēc savas izvēles drīkst ņemt 2 (divus) papildus produktus.

3.7. Visas trīs ēdienu kārtas porcijas pasniedzamas vienlaicīgi pa 6 porcijām no katra ēdiena. 

3.8. Pirms sacensību sākuma dalībniekiem būs atvēlēts laiks, lai iepazītos ar darba vietu. Firmas Electrolux pārstāvis iepazīstinās ar darba vietas ierīkojumu un tehniskajām iekārtām. Pavāru kluba pārstāvis izsniegs obligāto produktu klāstu.

3.9. Finālisti darbu uzsāk ar 5 minūšu intervālu.
3.10.Finālistiem vienādus šķīvjus ēdienu pasniegšanai nodrošina konkursa organizētāji no no ražotāja Cherchill. 
•    šķīvis uzkodām   •     šķīvis pamatēdienam
•    šķīvis desertam3.11. Katra konkursanta darbam atvēlētas četras stundas un 15 minūtes. Ikvienam finālistam gatavā uzkoda, pamatēdiens un deserts  jānodod žūrijas vērtējumam stingri noteiktā 5 minūšu intervālā. Neiekļaušanos darba grafikā fiksēs tehniskais tiesnesis. Par katru pārkāpuma minūti tiks noņemts viens punkts. Kavējot vairāk par 20 minūtēm, finālists tiks diskvalificēts.4. Konkursa fināla tehniskais nodrošinājums
Pasākuma organizētāji nodrošina katru darba vietu ar firmas Electrolux piedāvāto virtuves aprīkojumu un šādu palīginventātru:

 darba galdu;
 ledusskapi (no +2 līdz +4 °C);
 elektriskās plīti ar četriem sildriņķiem;
 multifunkcionālo konvekcijas krāsni;
 četrām paplātēm;
 izlietni ar aukstā un karstā ūdens padevi;
 divām 220 V elektroinstalācijas kontaktligzdām;
 papīra dvieļiem, vienreizējas lietošanas cimdiem, mazgāšanas līdzekļiem un atkritumu spaiņiem;
 medicīnas pirmās nepieciešamības aptieciņu.
Konkursa laikā dalībnieki drīkst izmantot savus līdzpaņemtos nažus, 3 elektriekārtas ar kopējo jaudu ne vairāk, ka 5KW, sīko virtuves inventāru, kas nepieciešams ēdienu pagatavošanai.

5. Sacensību žūrija
Astoņu finālistu atlasi veiks kompetenta Latvijā strādājošu pavārmeistaru un lietpratēju žūrija, izvērtējot anonīmus mājas darbus. Šīs žūrijas pārstāvji tiks atklāti pēc finālistu paziņošanas.
Konkursa fināla žūrijā būs pieci kvalificēti Latvijas un ārvalstu žūrijas locekļi,kuriem ir konkursu vērtēšanas pieredze.

6. Konkursa fināla apraksts un norises kārtība
Vieta: Starptautiskajā izstāžu centrā, Ķīpsalas ielā 8–154, Rīgā.
Laiks: 2018. gada 7. septembrī.
 09.00 Konkursantu reģistrācija. Ēdienkaršu un receptūru iesniegšana.
 09.20 Konkursanti iepazīstas ar iekārtām un darba vietām un saņem obligāti  izmantojamos produktus.
 09.40 Konkursanti iekārto darba vietas.
 09.50  Melnās kastes produktu paziņošana, recepšu sagatavošana zūrijai. 
 10.00 Darbu sāk pirmais dalībnieks. Katrs no nākamajiem septiņiem finālistiem startē ik  pēc 5 minūtēm.
 Katrs konkursants pēc 2 stundu un 30 minūšu darba 5 minūšu laikā atdod žūrijas  vērtējumam gatavu uzkodu.*
 Kad pagājušas 3 stundas un 20 minūtes kopš katra konkursanta sacensību  sākuma, 5 minūšu laikā jāatdod gatavs pamatēdiens.
 Kad pagājušas 4 stundas un 15 minūtes kopš katra konkursanta sacensību  sākuma, 5 minūšu laikā jāatdod gatavs deserts.
 15.00 Konkursa beigas. Darbu turpina žūrija. Pēc žūrijas viedokļu apkopošanas — pārrunas ar konkursantiem. 
 16.30 Apbalvošanas ceremonija 
 
* — Katrā darba vietā būs izlikts darba grafiks (sk. 3.11.punktu), kura ievērošanu fiksēs tehniskais tiesnesis.Konkursu rezultātu apkopošana un apbalvošanas ceremonija notiks 7. septembrī.

7. Sacensību vērtēšanas kritēriji
 Gan aukstā uzkoda, gan pamatēdiens un deserts tiks vērtēti šādi:
 Ēdiena noformējums: 0–20 punkti
 Kompozicionālā krāsu un formu vienotība. 
 
Garša un produktu saderība: 0–60 punkti
Smaržas, garšas un konsistences atbilstība. 
 
Tehniskā meistarība un darba organizēšana: 0–20 punkti
Darba tehnika, darba vietas organizēšana; jaunrade un mūsdienīgums. 
Viena ēdiena vērtējuma maksimālais punktu skaits: 100 punkti

8. Apbalvošana pēc sacensību fināla, vienu stundu pēc darba beigām
 1. vieta — zelta medaļa ar sertifikātu, Reaton Zelta Pavārnīca un  naudas balva 700 EUR vērtībā;
 2. vieta — sudraba medaļa ar sertifikātu;
 3. vieta — bronza medaļa ar sertifikātu.

Pārējie finālisti saņems diplomus par piedalīšanas sacensībās.
Pavārzellis- viens uzvarētājs, kas var būt izvēlēts ne tikai no “Latvijas 2018. gada pavāra” uzvarētāju komandas, bet tiks vērtēts pec atsevišķiem žūrijas kritērijiem, kur tiks vērtēta darba tehnika, komandas darbs, higiena un darba drošība, ieinteresētība darba uzdevumos un inovācijas. Latvijas 2018.gada pavārzeļļa iegūvējs tiks apbalvots ar medaļu, sertifikātu, speciālo balvu un naudas balvu 200 EUR.

Visiem finālistiem tiks pasniegtas sponsoru un atbalstītāju sarūpētās balvas.
Apbalvošanas ceremonija norisināsies pie konkursa boksiem. 
Svinīgās gala vakariņas notiks BT1 kafejnīcā, otrajā stāvā.

9. Dalības maksa un citi noteikumi
Finālistu dalības maksa pavāru sacensībās ir eur 50,–. Dalības maksa ieskaitāma Pavāru kluba bankas kontā, pēc rēķina saņemšanas:

AS Swedbank
Konta Nr. LV43HABA0551007700946
PVN LV 40008082630
K. Valdemāra iela 123–51, Rīga, LV-1013

Konkursantu finālistu darba apģērbs — profesionāla pavāru forma, ieskaitot cepuri un darba kurpes.
Katram konkursa finālistam līdzi jāņem sanitārā grāmatiņa.

10. Papildu uzziņas
Par sacensībām var interesēties
Pavāru kluba mājas lapā: www.pavaruklubs.lv
rakstot: rita.stramkale@gmail.com
 vai zvanot pa tālruņiem: 29 238 453 ( Svetlanai Riškovai)
 29113964 (Mārim Jansonam)
 28 382 637 (Raimondam Zommeram)
 26 429 989 (Ritai Stramkalei-Grosai)


Sacensību nolikums, Pieteikuma anketu, Mājas uzdevumu, Produktu sarakstu skatīts šeit


Horeca.lv

  

Vēl ziņas

Aizvadīts jau 3.starptautiskais konkurss ”Learn, Know, Do, Can, Show”
Veiksmīgi noslēgusies AEHT sagatavošanas konference Rīgā
Latvijas pavāru elite nu jau trešo reizi startē Bocuse d’Or Eiropas atlasē, Pasaules prestižākajā pavāru konkursā!
Inovatīvs sadarbības projekts - mobilā mācību lietotne viesmīlības nozarē
Kas drošāks- steiks vai nageti


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts