Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

18.07.2017

Pētījums - Korporatīvā sociāla atbildība azartspēļu biznesā Latvijā

Pētījums - Korporatīvā sociāla atbildība azartspēļu biznesā Latvijā, sagatavojusi bakalaura programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, 2017. gada absolvente Aiga Smirnova.

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir plaši pazīstama un atbalstīta laba biznesa prakse. Tā ir  atbildība par to, ko uzņēmumi savā ikdienas darbībā dara vairāk, nekā prasa likums, kā tie brīvprātīgi pilda sociālos un vides aizsardzības mērķus.

Vai azartspēļu bizness var būt sociāli atbildīgs?

Autore savā pētījumā īpašu uzmanību pievērsa arī uzņēmuma atbildībai iesaistīto pušu (stakeholders -angl.) priekšā, jo tādā veidā uzņēmums rūpējas ne tikai par savu pastāvēšanu un izdzīvošanu, bet arī par sabiedrības un savu iesaistīto pušu interesēm un vajadzībām. Azartspēļu industrija jau no laika gala tiek uzskatīta par vienu no strīdīgākajām (controversial - angl.) industrijām, jo sabiedrībā ir iesakņojušies negatīvi uzskati un stereotipi, ka azartspēļu industrija negatīvi ietekmē sabiedrību un azartspēļu bizness vienkārši nevar būt sociāli atbildīgs.

Teorijā KSA tiek skaidrota kā laba korporatīvā administrācija, kas tiek vadīta, ievērojot ētikas un ilgtspējas principus, kā arī īstenojot brīvprātīgas saistības, tādā veidā pārvaldot to ietekmi sociālās, vides un ekonomikas jomās un nodrošinot maksimālo ieguvumu visai sabiedrībai. KSA darbojas tad, ja uzņēmums ne tikai domā par peļņu un maksimāliem ekonomiskiem sasniegumiem, bet arī par to, kā uzņēmuma lēmumi ietekmē sociālo sistēmu kopumā. 

Atsaucoties uz Eiropas Komisijas (2001) definīciju, brīvprātīga KSA balstās uz 3 sfērām– ekonomisko (peļņa), sociālo (cilvēki) un vidi (planēta), izceļot to, ka likumiskie jeb juridiskie standarti ir pamatpienākums un galvenais priekšnoteikums, lai uzņēmums varētu funkcionēt un pastāvēt. 

Latvijā ir 13 azartspēļu uzņēmumi, kas saņēmuši azartspēļu organizēšanas licenci

Latvijā ir 13 azartspēļu uzņēmumi, kas saņēmuši azartspēļu organizēšanas licenci, ko izsniedz Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Azartspēļu licences iedalās divās daļās: klasiskās azartspēļu licences un interaktīvās azartspēļu licences. Lielākai daļai no šiem 13 uzņēmumiem pieder abu veidu licences, tādā veidā nodrošinot to darbību gan spēļu zālēs un kazino, gan arī internetā. 9 no šiem 13 azartspēļu uzņēmumiem ir arī Latvijas Spēļu biznesa asociācijas biedri. Latvijas Spēļu biznesa asociācijas pienākums ir pārstāvēt spēļu biznesa nozarē esošo uzņēmumu intereses valsts un sabiedriskajā sektorā, un tās mērķis ir veicināt Latvijas spēļu biznesa kopējo attīstību.

Piedalīties pētījumā piekrita 5 Latvijas azartspēļu uzņēmumi, starp tiem 3 lielākie, kuru tirgus daļa Latvijā veido 70.21%. 

Vairākās kompānijās ir ieviesti ISO apkalpošanas standarti

Galvenie pētījuma rezultāti rāda, ka uzņēmumu klientiem tiek piemērota individuāla attieksme, tie vienmēr ir laikus informēti par uzņēmumu jaunumiem, akcijām, dažādiem piedāvājumiem utt. Uzņēmumos ir atsevišķi klientu attiecību speciālisti, kas ir atbildīgi par klientu atgriezeniskās saites saņemšanu un atbildes sniegšanu.Tiek veikta regulāra klientu apmierinātības izpēte, uzņēmumi nodrošina klientu datu aizsardzību un sensitīvās informācijas neizpaušanu, kā arī vairākās kompānijās ir ieviesti ISO apkalpošanas standarti. 


Azartspēļu kompānijām ir ilgstoši sadarbības līgumi ar to piegādātājiem

Attiecībā pret uzņēmumu piegādātajiem, kompāniju pārstāvji apstiprina, ka tiek ievēroti godīgi sadarbības principi un savstarpēja cieņa. Azartspēļu kompānijām ir ilgstoši sadarbības līgumi un attiecības ar to piegādātājiem, vienlaicīgi azartspēļu kompāniju pārstāvji atzīst, ka priekšroka tiek dota tiem piegādātājiem, kas ir sociāli atbildīgi, un KSA rupja neievērošana var būt par iemeslu līguma laušanai. 

Kompānijas piedāvā drošus un pārbaudītus produktus un starptautiskiem standartiem, kā piemēram ISO, atbilstošus pakalpojumus. Spēļu iekārtas nāk no starptautiskiem, biržā uzskaitītiem un respektabliem uzņēmumiem, kas garantē kvalitāti.Azartspēļu uzņēmumos tiek veikti regulāri gan iekšējie, gan ārējie kvalitātes auditi, tādā veidā nodrošinot nemainīgi augstu pakalpojumu realizēšanu.  

Kā iepriekš minēts, azartspēļu uzņēmumu atbildība likuma priekšā ir pamatpienākums, un uzņēmumi nodrošina caurskatāmību, ievērojot visas likuma normas. Uzņēmumu pārstāvju attieksme pret nodokļu nemaksāšanu un kukuļošanu ir visnotaļ negatīva un noraidoša.

Atbildība pret darbiniekiem un sabiedrību

Uzņēmumi atbalsta darbinieku tālāku apmācību un attīstību, amatam nepieciešamo prasmju pilnveidošanu. Ar darbiniekiem tiek veiktas ikgadējas pārrunas un izvērtēta darbinieku apmierinātība uzņēmumā. Vairums kompāniju rīko informācijas dienas, lai informētu darbiniekus par kompānijas darba rezultātiem un nākotnes plāniem. Darba vietā nepastāv darbinieku diskriminācija, uzņēmumos strādā gan dažādu tautību, gan dažādu vecumu darbinieki. 

Vides sfēra iekļauj sevī negatīvo ārējo faktoru novēršanu un aktīvu vides pasākumu izpildi

Azartspēļu uzņēmumu atbildība pret apkārtējo vidi visvairāk izpaužas tieši energoefektivitātes nodrošināšanas ziņā, elektroenerģijas taupīšanai ir liela nozīme ne tikai attiecībā pret vidi, bet tam ir arī finansiāls pamatojums, jo, taupot elektroenerģiju, tiek samazināti izdevumi. 

Tiek mainītas vecās apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, ierīkotas sensoru gaismas iekārtas klientu zonās, tiek vāktas vecās baterijas, uzņēmumi pāriet no papīra formāta uz digitālo formātu, tiek vākta un nodota makulatūra tālākai pārstrādei. Uzņēmumu pārstāvji minēja, ka problēmas vēl esot ar atkritumu šķirošanu, jo trūkstot atbalsts no atbildīgajām institūcijām, kā arī nepietiekoši pieejamas šķirošanas iekārtas.

Ētiskā sfēra ietver sevī plašu ētikas standartu radīšanu, ievērošanu un popularizēšanu, kā arī "Atbildīga Spēle"principu ievērošanu.

Azartspēļu uzņēmumi piedāvā dažāda veida informāciju par ‘’Atbildīgu Spēli’’ – gan uzņēmumu mājaslapās, gan bukletu veidā kazino telpās. ‘’Atbildīga Spēle’’ ietver sevī informāciju par tās principiem, pašnovērtēšanas testus, informāciju par azartspēļu atkarībām un profilakses iespējām. Uzņēmumu pārstāvji gan minēja, ka ‘’Atbildīga Spēle’’vairāk ir pašu klientu atbildība, jo kompānijas sniedz tikai informatīvu saturu. Azartspēļu uzņēmumi nodrošina nepilngadīgo aizsardzības procedūras, pievēršot savu darbinieku apmācībās šiem jautājumiem īpašu uzmanību. 

Filantropiskā sfēra ietver sevī darbinieku brīvprātīgā darba atbalstīšanu sabiedrības labā, kā arī materiālo un nemateriālo līdzekļu ziedošanu.

Azartspēļu uzņēmumi iesaistās un finansē dažādus sabiedrības atbalsta projektus, apkārtējās vides labiekārtošanas projektus, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu.Azartspēļu kompānijas sponsorē dažādas sporta asociācijas (Futbola asociāciju, Basketbola asociāciju u.c.) un sporta komandas Latvijā, atbalsta kultūras un veselības stiprināšanas pasākumus. LSBA biedri ir arī sabiedriska labuma organizācijas "Esi Brīvs" atbalstītāji.

Azartspēļu kompānijas rūpējas par savu tēlu sabiedrībā

KSA ir labs veids, kā azartspēļu uzņēmumi var mainīt sabiedrības negatīvos uzskatus par savu darbību un azartspēļu biznesu kopumā. Iegūtie pētījuma rezultāti liecina, ka azartspēļu kompānijas rūpējas par savu tēlu sabiedrībā, tās var būt un ir sociāli atbildīgas. Diemžēl KSA darbības principi netiek pietiekami atspoguļoti ne ikgadējos KSA ziņojumos, ne uzņēmumu mājaslapās, līdz ar to sabiedrībai nav pietekamas informācijas par sociāli nozīmīgām lietām, ko veic azartspēļu uzņēmumi un tā ir lieta, kur nepieciešami uzlabojumi.

Autore - Aiga Smirnova, profesionālā bakalaura programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, 2017. gada absolvente

  

Vēl ziņas

Veiksmīgi noslēgusies AEHT sagatavošanas konference Rīgā
Latvijas pavāru elite nu jau trešo reizi startē Bocuse d’Or Eiropas atlasē, Pasaules prestižākajā pavāru konkursā!
Inovatīvs sadarbības projekts - mobilā mācību lietotne viesmīlības nozarē
Kas drošāks- steiks vai nageti
Uztura speciāliste Lizete Puga: ieteicamākie ēdieni ķermeņa labsajūtai


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts