Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

04.01.2013

KP soda AS „Drogas” par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu

2012.gada nogalē Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot AS „Drogas” naudas sodu Ls 18 967 apmērā par tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu. Uzspiežot netaisnīgus, nesamērīgus un nepamatotus sadarbības nosacījumus vairumtirdzniecības uzņēmumam SIA „Euro Cosmetics”, AS „Drogas” veicināja tā maksātnespējas iestāšanos. Tāpat AS „Drogas” rīcība, pieprasot atlaides no saviem piegādātājiem, radīja patērētājiem nelabvēlīgo „ūdensgultas efektu”, kad vairumtirgotājs citiem mazumtirgotājiem spiests piedāvāt preces par augstāku cenu, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies no sadarbības ar AS „Drogas”.


AS „Drogas” piemērots maksimālais likumā noteiktais naudas sods par šādu pārkāpumu – 0,05% no iepriekšējā gada neto apgrozījuma. Nosakot sodu, vērā tika ņemts gan pārkāpuma smagums, ilgums un radītās sekas, gan AS „Drogas” rīcība, kavējot izmeklēšanu – uzņēmums slēpa pierādījumus, kā arī ilgstoši nesadarbojās ar  KP. AS „Drogas” piemērots arī tiesiskais pienākums no līgumiem ar citiem piegādātājiem izslēgt netaisnīgos nosacījumus.


Lietas izpētes gaitā KP AS „Drogas” darbībās konstatēja šādus Konkurences likuma pārkāpumus:
 AS „Drogas” nepamatoti atgrieza neiztirgotās preces piegādātājam, tādējādi par savām kļūdām pasūtījumu plānošanā liekot ciest zaudējumus vairumtirgotājam, kam nav šādas iespējas par precēm (kas iepirktas, lai piegādātu AS „Drogas”) nenorēķināties ar saviem piegādātājiem.

 AS „Drogas” uzspieda SIA „Euro Cosmetics” ekonomiski nepamatotus atlaižu un mārketinga aktivitāšu maksājumus. Tā, piemēram tika pieprasītas apjoma atlaides par vienām un tām pašām precēm divas reizes – par mēnesi un vēlāk par gadu. Apjoma atlaides tika pieprasītas arī tad, kad AS „Drogas” veica lielu pasūtījumu, bet neizpārdotās preces vēlāk atdeva atpakaļ piegādātājam.

 No SIA „Euro Cosmetics” tika pieprasīta samaksa gadījumos, kad AS „Drogas” atvēra jaunus veikalus.

 AS „Drogas” vienpusēji piegādātājam uzspieda nevienlīdzīgus un neproporcionāli lielus sodus par laikus nepiegādātām precēm. Tā, piemēram, par laicīgi nepiegādātām precēm Ls 23,13 vērtībā tika piemērots līgumsods Ls 200 apmērā. Lietā iegūtā informācija ļāva KP secināt, ka sodu sistēmu AS „Drogas” apzināti izmantoja, pasūtot preces, kas nav vairumtirgotāja noliktavā, lai varētu piemērot sev izdevīgos sodus.

Tādējādi saskaņā ar SIA „Euro Cosmetics” sniegto informāciju laikā no 2008.gada sākuma līdz 2009.gada pusei AS „Drogas” norēķinājās vien par apmērām 66% no tai piegādātājām precēm, atlikušo starpību sedzot ar kredītrēķiniem, dažādiem atlaižu maksājumiem un līgumsodiem, kā arī atdodot atpakaļ nerealizētās preces.

Lietas ietvaros KP secināja, ka AS „Drogas” rīcība, pieprasot no vairumtirgotāja zemākas iepirkuma cenas nekā tas piedāvā citiem klientiem, radījusi „ūdensgultas efektu” – nespējot piedāvāt zemāku cenu AS „Drogas”, vairumtirgotājs ir spiests to paaugstināt citiem klientiem, paaugstinot cenu līmeni citos veikalos. 

Piegādātāji apliecināja, ka spiesti veidot dažādus kompensācijas uzkrājumus, rēķinoties ar zaudējumiem no AS „Drogas” pieprasītajām atlaidēm un bonusiem, kas sadārdzināja preču piegādes cenu.

SIA „Euro Cosmetics” nodarbojās ar sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļu dekoratīvās kosmētikas vairumtirdzniecību Latvijā. Lietas izpēti KP uzsāka pēc SIA „Euro Cosmetics” maksātnespējas administratora iesnieguma. 

Tā kā tika konstatēts, ka AS „Drogas” atrodas dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā skaistumkopšanas un sadzīves preču mazumtirdzniecības tirgū Latvijas teritorijā un tai piemīt tirgus vara attiecībā pret SIA „Euro Cosmetics” , šādu netaisnīgu nosacījumu piemērošana ir aizliegta ar Konkurences likumu.

Dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā būtiski atšķiras no klasiskā dominējošā stāvokļa tirgus varas apjoma ziņā.

 Uzņēmumam kas atrodas dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā, piemīt spēja uzspiest netaisnīgus darījuma nosacījumus vai maksājumus piegādātājiem, taču atšķirībā no klasiskā dominējošā stāvokļa nepiemīt spēja rīkoties pilnīgi neatkarīgi no patērētājiem vai konkurentiem. Attiecīgi atrašanās dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā uzņēmumam uzliek īpašu atbildību, veidojot attiecības ar piegādātājiem.
Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: 
Inita Kabanova

  

Vēl ziņas

Pārgājienu aktīvās sezonas jaunumi
Kuldīgā tiek atjaunota garda tradīcija "Kūka + kafija"
Fazer Bakery Baltic apsver iespēju koncentrēt ražošanu Ogrē
Aizvadīts jau 3.starptautiskais konkurss ”Learn, Know, Do, Can, Show”
Veiksmīgi noslēgusies AEHT sagatavošanas konference Rīgā


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts