Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

08.10.2015

Konkurss tūrisma nozares studentiem

Konkursa virsuzdevums - veicināt Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi un reizē sekmēt studentu zinātniski pētniecisko darbu tūrisma jomā.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) izsludinātā „Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2015.gada konkursa” mērķis ir atbilstoši „Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010.-2015. gadam” noteiktajām prioritātēm un attīstības virzieniem veicināt Latvijas tūrisma nozarei nozīmīgu jautājumu pētīšanu, inovatīvu ideju attīstību, tūrisma mērķa tirgu izpēti, tūrisma produktu analīzi, attīstību un virzīšanu tirgū, moderno tehnoloģiju risinājumiem tūrisma nozarē, kā arī iesaistīt studentus un augstākās izglītības iestādes nozīmīgu tūrisma nozares jautājumu risināšanā.

Konkursam darbus var iesniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžu zinātniski pētniecisko darbu autori. Konkursā tiek gaidīti maģistra, bakalaura un studiju darbi.

Konkursa darbus var iesniegt līdz 2015.gada 30.oktobrim (ieskaitot) personīgi TAVA birojā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1519, 2.ieeja, sūtot pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: inese.sirava@latvia.travel

Pieteiktie darbi tiks vērtēti pēc sešiem galvenajiem kritērijiem:

1)      Konkursa darba tēmas oriģinalitāte, problēmas un pētāmā jautājuma formulējums un pamatojums, atbilstība konkursa mērķim;

2)      Pētāmās problēmas aktualitāte tūrisma nozarē;

3)      Mērķa, pētāmā jautājuma, darba uzdevumu saskaņotība, informācijas avotu vispusīgums un plašums, autora patstāvīgais pētījums un spriedumi;

4)      Rezultātu analīze, interpretācija, loģiski slēdzieni, secinājumi, priekšlikumu lietišķums, inovatīvas, jaunas un vērtīgas idejas, attīstības perspektīvas;

5)      Darba vizuālais noformējums, valoda, datu interpretācija;

6)      Darba rezultātu praktiskā pielietojamība TAVA darbībā un aktivitāšu īstenošanā.

Konkursa balvas tiek piešķirtas darba autoram un darba vadītājam. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji balvā iegūs dāvanu karti atpūtai Latvijā, diplomu par godalgoto vietu konkursā un iespējas prezentēt konkursa darbu tūrisma nozares pasākumos.

Konkursa uzvarētājus noteiks TAVA vadītāja izveidota komisija. Uzvarētāji tiks paziņoti TAVA mājaslapā un informēti personīgi.

Nolikumu un pieteikuma anketu sk. http://www.tava.gov.lv/lv/studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-2015gada-konkurss


  

Vēl ziņas

Pārgājienu aktīvās sezonas jaunumi
Kuldīgā tiek atjaunota garda tradīcija "Kūka + kafija"
Fazer Bakery Baltic apsver iespēju koncentrēt ražošanu Ogrē
Aizvadīts jau 3.starptautiskais konkurss ”Learn, Know, Do, Can, Show”
Veiksmīgi noslēgusies AEHT sagatavošanas konference Rīgā


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts