Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Ziņas

20.04.2019

Konkursa Latvijas pavārs 2019 /Latvijas pavārzellis 2019 Nolikums

Pavāru kluba rīkotās Latvijas Republikas pavāru sacensības
 Latvijas pavārs 2019 /Latvijas pavārzellis 2019 
 Nolikums


Organizētāji: Pavāru klubs sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1.
Sacensību mērķis: Veidot un attīstīt pavārmākslu Latvijā atbilstoši “Mūsdienu Latvijas virtuves” manifesta* būtībai.
* — sk. www.Chef.lv.

Sacensību nolikums

1. Konkursa dalībnieki
Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens kvalificēts pavārs, kas strādājis par pavāru beidzamos divus gadus. 
Konkursantiem netiek noteikts vecuma ierobežojums.
Vienu uzņēmumu var pārstāvēt vairāki dalībnieki. 
Lai kļūtu par konkursa dalībnieku, pretendentam jāiesniedz mājas uzdevums un pieteikuma anketa atbilstoši šī nolikuma 2. punktam. 
Konkursa dalībnieks startē ar savu palīgu. Par palīgu var būt pavārzellis, kuram/kurai jābūt dzimušam/šai pēc 1996. gada 1. augusta.
Pavāra palīgam ir vienlīdzīgas darba iespējas.
Konkursā finālā iekļūst 6 dalībnieki pēc mājas darbu izvērtēšanas (sk. 2.3. punktu).


2. Mājas uzdevums un pieteikuma anketa
2.1. Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāiesniedz:
a) aizpildīta pieteikuma anketa (sk. failu “Pieteikuma anketa” LPZ 2019);
b) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem izstrādātas un noformētas divu ēdienu —pamatēdiena un deserta receptes sešām personām (receptes iesniedzamas latviešu valodā), pievienojot pa diviem fotoattēliem katram no receptēs aprakstītajiem ēdieniem;
c) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem aizpildīts produktu saraksta formulārs;
d) video vai stāsts par savu konkursa ēdienu filozofiju. 

2.2. Salasāmi un pilnīgi aizpildīta anketa, izdrukātas receptes un mājas darba fotogrāfijas iesūtāmas ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. augustam pa pastu, adresējot pieteikumu:

“Pavāru konkursam”, 
Pavāru klubam, 
K. Valdemāra ielā 123–51, 
Rīgā, LV-1013
Pieteikumu var sagatavot elektroniski (ar receptēm Word formātā), nosūtot to uz e-pastu:
lv@chef.lv
ar temata norādi:
“Pavāru konkursam”

Komplektēto pieteikumu var arī personīgi nodot konkursa organizētājiem.
2.3.  Neatkarīga kompetenta žūrija, izvērtējot saņemtās receptūras un fotogrāfijas, noteiks konkursa finālistus. Atbildes konkursa dalībnieki saņems ne vēlāk par 2019. gada 25. augustu.

3. Finālsacensību uzdevums un tā izpilde
3.1. Finālistiem uz konkursu jāņem līdzi ēdienkarte (ar mājas uzdevuma ēdieniem) un visu ēdienu receptūras. Ēdienkartei un katrai no receptēm jābūt izdrukātai atsevišķi divos eksemplāros. Tekstiem jābūt latviešu un angļu valodās.
3.2. Katram konkursantam jāpagatavo trīs ēdieni, no tiem divi atbilst mājas uzdevuma nosacījumiem jeb konkursa pretendenta pieteikumā iesniegtajām receptūrām (pamatēdiens un deserts) un viens būs melnā kaste. Ēdienu pagatavošanai izmantojami tikai sarakstā norādītie produkti (sk. failu Produktu saraksts LP 2019). Katrs no šiem trim ēdieniem jāgatavo sešām porcijām (pagatavojot mazāku porciju skaitu, konkursantam tiks ierēķināti soda punkti). Secība, kādā ēdieni nododami žūrijas vērtējumam, ir aprakstīta 3.11. punktā.

3.3. Uzdevums melnā kaste būs nodrošināts no organizatoru puses uzkodai konkursa dienā. Katram boksam tā būs izsniegta 10 minūtes pirms darba sākuma. 10 minūtes būs dotas receptes sastādīšanai un iesniegšanai žūrijas komisijai. Tajā laikā sākt gatavot ēdienu nedrīkst. Pēc receptes iesniegšanas sākas darba laiks. 
3.4. Pamatēdiena un deserta  atbilstību iesūtītajām mājas uzdevuma receptēm izvērtēs žūrija.

3.5. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot sagataves vai pusfabrikātus — ēdieni pilnībā jāgatavo no pamatizejvielām sacensību gaitā. 
3.6. Ar obligātajiem produktiem finālistus nodrošina konkursa organizatori. Pārējie produkti, kas nepieciešami ēdienu pagatavošanai, finālistiem jāņem līdzi pašiem.
3.7. Visu trīs ēdienu kārtu porcijas pasniedzamas vienlaicīgi, pa 6 porcijām no katra ēdiena. 

3.8. Pirms sacensību sākuma dalībniekiem būs atvēlēts laiks, lai iepazītos ar darba vietu. Firmas Electrolux pārstāvis iepazīstinās ar darba vietas ierīkojumu un tehniskajām iekārtām. Pavāru kluba pārstāvis izsniegs obligāto produktu klāstu.

3.9. Finālisti darbu uzsāk ar 5 minūšu intervālu.
3.10. Finālistiem vienādus šķīvjus ēdienu pasniegšanai nodrošina konkursa organizētāji. Dalībniekiem tiks piedāvāti trīs veidu balti šķīvji: 
 uzkodu šķīvji 28 cm diametrā
 šķīvji ar padziļinājumu 24,5 cm diametrā
 pamatēdiena šķīvji 30 cm diametrā
3.11. Katra konkursanta darbam atvēlētas četras stundas un 15 minūtes. Ikvienam finālistam gatavā uzkoda, pamatēdiens un deserts  jānodod žūrijas vērtējumam stingri noteiktā 5 minūšu intervālā. Neiekļaušanos darba grafikā fiksēs tehniskais tiesnesis. Par katru pārkāpuma minūti tiks noņemts viens punkts. Kavējot vairāk par 20 minūtēm, finālists tiks diskvalificēts.


4.Konkursa fināla tehniskais nodrošinājums
Pasākuma organizētāji nodrošina katru darba vietu ar firmas Electrolux piedāvāto virtuves aprīkojumu un šādu palīginventāru:
 darba galdu;
 ledusskapi (no +2 līdz +4 °C);
 elektrisko plīti ar četriem sildriņķiem;
 multifunkcionālo konvekcijas krāsni;
 četrām paplātēm;
 izlietni ar aukstā un karstā ūdens padevi;
 divām 220 V elektroinstalācijas kontaktligzdām;
 papīra dvieļiem, vienreizējas lietošanas cimdiem, mazgāšanas līdzekļiem un atkritumu spaiņiem;
 medicīnas pirmās nepieciešamības aptieciņu.
Aiz konkursa virtuvēm tiks izvietota viena trauku mazgājamā mašīna, viens dzesētājs (blastchiller), viena vakuuma mašīna (maisus katram konkursantam jāņem līdzi) un trīs vertikālās saldētavas.  

Konkursa laikā dalībnieki drīkst izmantot savus līdzpaņemtos nažus, 3 elektroiekārtas ar kopējo jaudu ne vairāk par 5 kW, sīko virtuves inventāru, kas nepieciešams ēdienu pagatavošanai.

5. Sacensību žūrija
Sešu finālistu atlasi veiks kompetenta Latvijā strādājošu pavārmeistaru un lietpratēju žūrija, izvērtējot anonīmus mājas darbus. Šīs žūrijas pārstāvji tiks atklāti pēc finālistu paziņošanas.
Konkursa fināla žūrijā būs pieci kvalificēti Latvijas un ārvalstu žūrijas locekļi, kuriem ir konkursu vērtēšanas pieredze.

6. Konkursa fināla apraksts un norises kārtība
Vieta: Starptautiskajā izstāžu centrā, Ķīpsalas ielā 8–154, Rīgā.
Laiks: 2019. gada 4. septembrī.

 09.00 Konkursantu reģistrācija. Ēdienkaršu un receptūru iesniegšana.
 09.20 Konkursanti iepazīstas ar iekārtām un darba vietām un saņem obligāti  izmantojamos produktus.
 09.40 Konkursanti iekārto darba vietas.
 09.50  Melnās kastes produktu paziņošana, recepšu sagatavošana žūrijai. 
 10.00 Darbu sāk pirmais dalībnieks. Katrs no nākamajiem septiņiem finālistiem startē ik  pēc 5 minūtēm.
 Katrs konkursants pēc 2 stundu un 30 minūšu darba 5 minūšu laikā atdod žūrijas  vērtējumam gatavu uzkodu.*
 Kad pagājušas 3 stundas un 20 minūtes kopš konkursanta sacensību  sākuma, 5 minūšu laikā jāatdod gatavs pamatēdiens.

 Kad pagājušas 4 stundas un 15 minūtes kopš konkursanta sacensību  sākuma, 5 minūšu laikā jāatdod gatavs deserts.
 15.00 Konkursa beigas. Darbu turpina žūrija. Pēc žūrijas viedokļu apkopošanas — pārrunas ar konkursantiem.
 16.30 Apbalvošanas ceremonija.
 
* — Katrā darba vietā būs izlikts darba grafiks (sk. 3.11.punktu), kura ievērošanu fiksēs tehniskais tiesnesis.Konkursu rezultātu apkopošana un apbalvošanas ceremonija notiks 7. septembrī.

7. Sacensību vērtēšanas kritēriji
Gan aukstā uzkoda, gan pamatēdiens un deserts tiks vērtēti šādi:

Sagatavošanās darbam: 0–10 punkti 
Darba forma, virtuves un inventāra sagatavošana, 
produktu pareiza sagatavošana  

Tehniskā meistarība un darba organizēšana: 0–25 punkti
Darba tehnika, darba vietas organizēšana; higiēna,
 produktu racionāla izmantošana jaunrade un mūsdienīgums. 

Serviss: 0–5 punkti
Ēdiena pasniegšanas laiks un tehnika.

Ēdiena noformējums: 0–10 punkti
Kompozicionālā krāsu un formu vienotība. Proporcijas, svars. 


Ēdiena garšas, smaržas un produktu saderība: 0–50 punkti
Smaržas, garšas un konsistences atbilstība, ēdiena uzturvērtība. 

 
Viena ēdiena vērtējuma maksimālais punktu skaits: 100 punkti

8. Apbalvošana pēc sacensību fināla notiks vienu stundu pēc darba beigām
1. vieta — zelta medaļa ar sertifikātu, “Reaton Zelta Pavārnīca” un  naudas balva  700 EUR vērtībā;
2. vieta — sudraba medaļa ar sertifikātu;
3. vieta — bronzas medaļa ar sertifikātu.

Pārējie finālisti saņems diplomus par piedalīšanas sacensībās.
Pavārzellis—viens uzvarētājs, kas var būt izvēlēts ne tikai no “Latvijas 2019. gada pavāra” uzvarētāju komandas, bet tiks vērtēts pēc atsevišķiem žūrijas kritērijiem, kur tiks vērtēta darba tehnika, komandas darbs, higiēna un darba drošība, ieinteresētība darba uzdevumos un inovācijas. Latvijas 2019. gada pavārzeļļa ieguvējs tiks apbalvots ar medaļu, sertifikātu, speciālo balvu un naudas balvu 200 EUR vērtībā.

Visiem finālistiem tiks pasniegtas sponsoru un atbalstītāju sarūpētās balvas.
Apbalvošanas ceremonija norisināsies pie konkursa boksiem. 
Svinīgās gala vakariņas notiks BT1 kafejnīcā, otrajā stāvā.

9. Dalības maksa un citi noteikumi
Finālistu dalības maksa pavāru sacensībās ir 50 EUR. Dalības maksa ieskaitāma Pavāru kluba bankas kontā pēc rēķina saņemšanas:

AS Swedbank
Konta Nr. LV43HABA0551007700946
PVN LV 40008082630
K. Valdemāra iela 123–51, Rīga, LV-1013

Konkursantu finālistu darba apģērbs — profesionāla pavāru forma, ieskaitot cepuri un darba kurpes.
Katram konkursa finālistam līdzi jāņem sanitārā grāmatiņa.

10. Papildu uzziņas
Par sacensībām var interesēties
 Pavāru kluba mājas lapā: www.Chef.lv
 rakstot: rita.stramkale@gmail.com
 vai zvanot pa tālruņiem: 29 238 453 (Svetlana Riškova)
 26319522 (Viesturs Lasmanis)
 25745745 (Deniss Ivaņkovs)
 26 429 989 (Rita Stramkale-Grosa)
Konkursa «Latvijas 2019. gada pavārs»/ Latvijas 2019. gada pavārzellis”
MĀJAS UZDEVUMS

Lai pieteiktos konkursam «Latvijas 2019. gada pavārs»/”Latvijas 2019. gada pavārzellis”, pretendentam jāiesniedz:
1. Pamatēdiena recepte (sešām personām) no paipalas, vistas aknas, šitaki sēnes, muskatķirbja. Receptei jāpievieno divi fotoattēli!
2. Deserta recepte*  (sešām personām), kuras pagatavošanā jāizmanto speltes milti,  skyr jogurts bez piedevām, pastinaki, pīlādži. Receptei jāpievieno divi fotoattēli!
Receptēs jāizmanto visi obligātie produkti, kas attiecīgi minēti 1., 2. un 3. punktā. Pārējos produktus, kas nepieciešami ēdienu pagatavošanai, finālistiem izvēlas paši. Šie produkti tiek iedalīti divās grupās:
 atļautie produkti ir uzskaitīti faila PRODUKTU SARAKSTS listē;

Receptūrās jānorāda izmantoto produktu daudzums atbilstoši sešām porcijām.
Receptēs un fotogrāfijās nedrīkst atspoguļot uzņēmuma logotipu vai citu informāciju, kas žūrijai atklātu konkursa fināla pretendentu. Iesūtīto pieteikumu receptes neatkarīgā žūrija vērtēs anonīmi.
PAPILDUS RECEPTEI IR JĀIESŪTA VIDEO (ne vairāk par 2 minūtēm) VAI JĀUZRAKSAT STĀSTU (ne vairak, ka 1 A 4 lapu 12 fontu Times New Roman) PAR SAVU KOKURSA ĒDIENU FILOZOFIJU.  

3. Kopā ar receptēm jāiesniedz aizpildīta produktu saraksta forma, kurā jānorāda kopējais produktu klāsts, kas nepieciešams divu finālā gatavojamo ēdienu — pamatēdiena un deserta  — pagatavošanai atbilstoši sešām porcijām.
4. Receptēm un ēdienu nosaukumiem ir jābūt latviešu valodā. Finālistiem līdz sacensību sākumam būs jāiesniedz arī ēdienu un tiem atbilstošo recepšu tulkojumi angliski. Konkursantam var liegt piedalīties sacensībās, ja minētās uzziņas žūrijas darbam nebūs sagatavotas angliski!

Salasāmi (drukātiem burtiem) un pilnīgi aizpildīta pieteikuma anketa ar pilnībā noformētu mājas uzdevumu (trīs ēdienu receptes un tām atbilstošas sešas fotogrāfijas, kā arī aizpildīta produktu saraksta forma) jāiesūta pa pastu vai elektroniskā veidā līdz 2019. gada 1. augustam. Sūtījums attiecīgi adresējams:

«Pavāru konkursam», 
Pavāru klubam, 
K. Valdemāra ielā 123–51, 
Rīgā, 
LV-1013.

vai

rita.stramkale@gmail.com, 
ar temata norādi: 
«Pavāru konkursam»

* Konkursa laikā uzkodu receptei būs jāizmanto melnās kastes produkti, kas tiks atklāts 10 minūtes pirms konkursa sākuma.  


  

Vēl ziņas

Pārtikas uzņēmumi aicināti pieteikt vegāniskus produktus Gada augu produkts 2023
Vēl līdz 31.maijam iespēja nodot pārstrādei metāla virtuves piederumus
Pārgājienu aktīvās sezonas jaunumi
Kuldīgā tiek atjaunota garda tradīcija "Kūka + kafija"
Fazer Bakery Baltic apsver iespēju koncentrēt ražošanu Ogrē


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts