Horeca, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, bāri

Uzņēmumi / Apkure, kondicionieri, gaisa mitrinātāji, gaisa attīrītāji

SIA "ELMARKS" Bioclimatic GmbH pārstāvis Baltijas valstīs

SIA

Kontaktinformācija

Adrese:   Lomonosova iela 1/18, Rīga, LV-1019
Tālrunis:   67 100 552; fakss: 67 100 553
E-pasts:   info@elmarks.lv
Mājas lapa:   http://www.elmarks.lv

Apraksts

Bipolārās jonizācijas tehnoloģiju salīdzinājums ar UV starojumu (pēc Bioclimatic USA mājaslapas materiāliem)

Tabulā apkopotie dati atvieglina divu tehnoloģiju salīdzinājumu. Lai gaisa vados un kondicionēšanas sistēmu kamerās iznīcinātu pelējuma sporas un baktērijas, Amerikā tirdzniecības un dzīvojamās platībās masveidā tika uzstādīti UV starotāji. Tomēr izvēršot intensīvu reklāmu, diemžēl tiek noklusēts fakts, ka UV starotāji ir tiešas iedarbības iekārtas. Ja UV starojums neapstaro mikroorganismu tieši vai arī starojuma enerģija ir nepietiekama dezinfekcijai, tad bakteriocīdā efektivitāte UV starojumam ir vienāda ar 0%.

Turpretī Bipolāras jonizācijas sistēma nav tiešas iedarbības sistēma. Jonizators, kas ir uzstādīts  telpā vai arī gaisa vadā pirms kondicionētāja, nodrošina visas telpas un dzesētāja baterijas dezinfekciju un līdz ar to tālāk visas ventilāci-jas vai kondicionēšanas sistēmas dezinfekciju, nogalinot baktērijas, pelējuma sporas un neitralizējot smakas gan telpā, gan pašā  kondicionēšanas sistēmā.

 

 

Сравнение технологий биполярной ионизации и УФ облучения ((по материалам сайта Bioclimatic USA)

Приведенная таблица облегчает сравнение двух технологий. В Америке УФ облучатели агрессивно продвигались в торговые и жилые помещения для подавления плесневых спор и бактерий в воздуховодах и камерах систем кондиционирования. Однако в интенсивной рекламе умалчивается, что УФ облучатель, является устройством прямого действия. Если УФ свет не попадает на микроорганизм или не подает на него необходимой для дезинфекции энергии, то бактерицидная эффективность УФ облучателя равна 0%.

Система биполярной ионизации, напротив, не является системой прямого действия. Ионизатор, установленный  в помещении или в воздуховоде перед кондиционером обеспечивает дезинфекцию всего помещения или батареи охладителя и далее всего воздуховода системы вентиляции или кондиционирования, убивая бактерии, споры плесени и нейтрализуя запахи в отводимом из помещений воздухе.

 

Atslēgvārdi

Bioclimatic GmbH pārstāvis Baltijas valstīs SIA "ELMARKS",gaisa attīrītāji Horecai, pārtikas ražotājiem,gaisa attīrīšana, gaisa sterilizācija, biporāra jonizācija, gaisa jonizēšana

Karte

Kādu tehnoloģiju izvēlēties? Какую технологию предпочесть?

Raksturojums / Характеристика

Bipolāra jonizācija Биполярная ионизация

UV starojums / УФ облучение

Darba temperatūras diapazons, ºС

Диапазон рабочих температур, ºС

no-170C lidz + 54 0C

No +13 0C līdz + 57 0C

Gaisa plūsmas ātruma robežas, m/min

Пределы скорости потока воздуха, м/мин

no 30 līdz 240

ne vairāk kā 150

Elementu darbības laiks, tūks./h

Срок службы рабочих элементов, тыс. часов

līdz 32 000

до 32 000

apm. 8 000 – 9 000

примерно 8 000 – 9 000

Darbības lauks / Расширенная область действия

paplašināts/ да

tikai starojuma tiešā trāpījuma zona нет- только зона попадания света

Ventilācijas sistēmas zonu attīrīšana

Зона очистки в системе вентиляции

visa sistēma

вся система

tikai dzesētāja baterija

только батарея охладителя

Smaku neitralizācija / нейтрализация запахов

jā / да

nē / нет

Baktēriju neitralizācija / Нейтрализация бактерий

jā / да

nē / да

Sporu dezaktivācija / Дезактивация спор

jā / да

jā / да

Vai nekaitīgs cilvēkiem? / Безопасность для людей

jā / да

nē - tīklenes bojājumi, ādas vēzis нет - повреждение сетчатки, рак кожи

Vai viegli uzstādīt? / Простота монтажа

jā / да

nē – nepieciešami papildus atbalsti gaisa vados / нет - требуется установки опор в воздуховоде

Darbības laiks starp tehniskajām apkopēm

Длительный цикл между обслуживанием

jonizācijas lampu tīrīšana reizi gadā / да - очистка труб раз в год

ikmēneša attīrīšana ar spirtu / нет - ежемесячная очистка спиртом

Gada vidējās izmaksas, m3/min - сравнительная годовая стоимость функционирования, на м3/ мин

1,0 (nosacītās vienībās vienam pret otru)

2,8 (nosacītās vienībās vienam pret otru)

Gaisa vadu sistēmas izolācijas un telpas apdares materiālu bojājumi / повреждение изоляции воздуховода, отделочных материалов помещения /

нет

да


Skatīt lielāku karti

 


Parakstīties uz jaunumiem

Vārds, uzvārds E-pasts